FIGHT COVID TOGETHER


Thai AI Assisting Doctors to Fight COVID-19

AI สัญชาติไทยช่วยสู้ภัยจากไวรัสโควิดจากตัวช่วยแพทย์คัดกรองผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ ลดการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีประสิทธิผล

THAI FIGHT COVID TEAM

ปัญญาประดิษฐ์ที่ตรวจจับปอดติดเชื้อจากภาพเอ็กซเรย์

แอพลิเคชันอินสเปคทรา คือปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในทรวงอกจากภาพถ่ายเอกซเรย์ วันนี้อินสเปคทราช่วยแพทย์ในหลายโรงพยาบาลในการตรวจจับภาวะปอดติดเชื้อ ซึ่งเป็นรอยโรคที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยอาจติดเชื้อโควิด

บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้งานอินสเปคทราได้จากทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงเปิดแอพลิเคชัน อัพโหลดภาพ ก็สามารถรอรับผลวินิจฉัยจากปัญญาประดิษฐ์ได้ พร้อมใช้งานแล้วทั่วไทย โรงพยาบาลหน้าด่านที่กำลังรับมือกับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาที่มารับการตรวจ COVID-19 สามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการได้

แอพลิเคชันอินสเปคทราโดยบริษัทเพอเซ็ปทราร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานแล้วในโรงพยาบาลหลายหัวเมืองในประเทศไทย

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หนักขึ้น การตรวจคัดกรองโรคดังกล่าวยิ่งเป็นที่ต้องการของคนหมู่มากเพราะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมีการขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ในปัจจุบันวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) ของทั่วโลกคือวิธีการการตรวจสารพันธุกรรมจากสารคัดหลั่ง (rt-PCR) แต่วิธีการดังกล่าวอาจะใช้เวลาถึง 2 วันในการตรวจ และตามการประเมินจากทางโรงเรียนแพทย์ว่า ณ วันที่ 15 เม.ย. นี้ จะมีผู้ติดเชื้อในประเทศ 3 แสนรายจะยิ่งทำให้ระยะเวลาการตรวจคัดกรองยิ่งยาวขึ้นและเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อในระยะรอ อีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการใช้วินิจฉัยโรค COVID-19 ในประเทศที่มีผู้ป่วยจำนวนมากคือการวินิจฉัยจากภาพ CT Chest ที่ให้ความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงแต่เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มความเสี่ยงด้านรังสี ให้แก่ผู้ป่วย และจำนวนเครื่องแสกนที่มีจำกัดในประเทศไทย chest CT scan จึงยังไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการคัดกรองโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

ดังนั้นวิธีการคัดกรองด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอกที่มีประสิทธิภาพการคัดกรอง ความรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำจึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีตัวช่วยที่สำคัญอย่าง AI ที่จะมาช่วยแพทย์ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และตรวจคัดกรองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะของภาพถ่ายรังสีของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

จากการศึกษาของประเทศจีนในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 274 ราย 
พบว่าลักษณะที่พบทั่วไปในภาพถ่ายรังสีทรวงอกของผู้ป่วยที่เป็นโรค COVID-19 จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

โดยส่วนใหญ่อาการที่พบประกอบในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ควบคู่ไปกับความผิดปกติในปอด

คือ อาการไข้สูง ไอ และปวดตามเนื้อตัวร่วมด้วย

พิสูจน์ความแม่นยำด้วยภาพเอ็กซเรย์คนไทยกว่า 400,000 ภาพ

อินสเปคทราถูกเทรนด้วยภาพเอกซเรย์จากทั่วโลกขนาด 1.5 ล้านภาพ และภาพจากโรงพยาบาลในเมืองไทยกว่า 400,000 ภาพ เราทดสอบความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาพจากโรงพยาบาลศิริราช และพบว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจพบสภาวะที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสในภาพเอกซเรย์ปอด เช่น Consolidation, Lung Opacity, Pneumonia [1] ได้ด้วยความแม่นยำที่เทียบเท่ากับรังสีแพทย์

Screen Shot 2563-04-02 at 14.16.06
* ความแม่นยำใช้วิธีการวัดแบบ AUC หรือ Area under the Receiver Operating Characteristic Curve ซึ่งมีคะแนนเต็ม 1.0

เมื่อนำภาพปอดของผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีการคอนเฟิร์ม positive ด้วยวิธีการ PCR แล้ว จำนวนทั้งหมด 59 ภาพ จากผู้ป่วย 44 ราย มาใช้ในการทดสอบ ระบบอินสเปคทราสามารถพบความผิดปกติในปอดของผู้ติดเชื้อทุกราย โดยปัญญาประดิษฐ์จะแจ้งเตือนสภาวะที่เกี่ยวข้องสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ดังที่แสดงในตารางข้างต้น ทำให้วินิจฉัยเบี้องต้นได้ว่ามีภาวะปอดอักเสบ

 
Screen Shot 2563-04-02 at 14.17.39

ตัวอย่างเคสที่ AI ตรวจพบของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น ระบบอินสเปคทรายังมี Feature ในการตรวจจับตำแหน่งที่อาจจะมีความผิดปกติ แพทย์สามารถกดดูแผนภาพได้หลังจากที่อัพโหลดภาพ ภาพข้างล่างนี้แสดงตัวอย่าง heatmap ที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งของสภาวะ consolidation

Case 1 This patient presents with dry cough and fever. The PCR test confirmed positive COVID-19.
Case 2 This patient had fever and two days of odynophagia later tested positive test for SARS-CoV-2 RNA.
Case 3 The patient presented with cough, fever and shortness of breath. After a day of hospitalisation, his symptoms worsened and the patient was transferred to the ICU and required orotracheal intubation. He was positive for COVID-19 on PCR testing.

ร่วมใจช่วยชาติฝ่าวิกฤตโรคระบาด

บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ด้วยการช่วยเหลือโรงพยาบาลให้สามารถใช้บริการของ Inspectra CXR เพื่อตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทีมเพอเซ็ปทราร่วมกับสมาคมเฮลท์เทคไทย และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมมือกันนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการร่วมต้านผลกระทบของวิกฤติครั้งนี้

โรงพยาบาลที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Contact Us

For any inquiries, please contact us.